Tất Tần Tật Về Các Chỉ Số Trong Võ Lâm Miễn Phí

Vật phẩmGhi chú
*
Mật Tịch Chinc Chiến Bát Phương
Nguồn gốc: Tđắm đuối gia kỹ năng với sự khiếu nại. Tính chất: Xếp chồng 200 cái/ô. Được thanh toán, bày bán. Không được ném nhẹm ra, ko rớt lúc PK. Bán cửa hàng giá 0 lượng. Công dụng: Chuột buộc phải sử dụng học tập được khả năng cấp 180 khớp ứng với trường phái của nhân đồ gia dụng. Giới hạn: Mỗi nhân đồ dùng tối đa sử dụng 1 mật tịch khả năng 180 khớp ứng trường phái. Điều kiện sử dụng: Đẳng cấp cho 180 trsinh sống lên, Trùng Sinch không giới hạn phong cách. Yêu cầu kỹ năng: Đẳng cấp 180 trở lên, Trùng Sinch buộc phải đạt cấp 150 nhằm áp dụng được khả năng cấp cho 180.
*
Mật Tịch La Hán Klặng Thân
*
Mật Tịch Hấp Tinh Trận
*
Mật Tich Sâm La Độc Hải
*
Mật Tịch Ba La Tâm Kinh
*
Mật Tịch Huyền Băng Vô Tức
*
Mật Tịch Ô Y Quyết
*
Mật Tịch Liệt Hỏa Phẫn Thiên
*
Mật Tịch Chân Võ Thất Triệt
*
Mật Tịch Thiên Cang Khí Kính
*
Tu Chân Đơn cung cấp 180
Nguồn gốc: Tsi gia thiên tài và sự khiếu nại. Tính chất: Xếp ck 200 cái/ô. Được thanh toán giao dịch, bày phân phối. Không được ném ra, ko rớt Lúc PK. Bán siêu thị giá 0 lượng. Công dụng: Chuột nên thực hiện tăng ngẫu nhiên độ tu luyện của kỹ năng cung cấp 180: 100
500
1.000
Giới hạn: Tối nhiều sử dụng 01 trang bị phẩm/ngày/nhân đồ gia dụng. Qua 24h00 khối hệ thống từ cập nhật (reset) tần số cần sử dụng.
Cách nhận: Sử dụng mật tịch kỹ năng 180 học được. Yêu cầu: Đẳng cấp 180 trsinh hoạt lên, sẽ vào môn phái. Chỉ có thể sử dụng mật tịch kỹ năng trường phái ngày nay của nhân trang bị. (ví dụ: Nhân vật dụng trực thuộc trường phái Thiếu Lâm thì chỉ có thể áp dụng mật tịch năng lực 180 của Thiếu Lâm - La Hán Kim Thân, quan trọng áp dụng của môn phái khác). Mỗi cấp cho khả năng 180 sẽ có từng mốc điểm tu luyện bỏ lên cung cấp tiếp theo. Danh sách kỹ năng: Môn pháiKỹ năng Công dụng
Thiếu Lâm
*
La Hán Kyên ổn Thân
Bị tiến công bao gồm tỷ lệ xuất chiêu Minh Chình họa Vô Đài làm phản đòn giáp tmùi hương.

Bạn đang xem: Tất Tần Tật Về Các Chỉ Số Trong Võ Lâm Miễn Phí

Thiên Vương
*
Chinc Chiến Bát Phương
Bị tiến công gồm Xác Suất xuất chiêu Du Long Chân Khí miễn kháng trạng thái tổn hại.
Nga My
*
Ba La Tâm Kinh
Khi tấn công tất cả Tỷ Lệ áp dụng Từ Hàng Phổ Độ Lever tương ứng.
Thúy Yên
*
Huyền Băng Vô Tức
Bị tiến công có xác suất xuất chiêu Dung Tuyết Vô Tung tự động hóa ẩn thân.
Côn Lôn
*
Thiên Cang Khí Kính
Bị tấn công bao gồm tỷ lệ xuất chiêu Tiên Thiên Cương Khí: ngày càng tăng Lưỡng Nghi Chân Khí với bỏ qua lôi chống của đối thủ.

Xem thêm:

Võ Đang
*
Chân Võ Thất Triệt
Bị tấn công tất cả tỷ lệ xuất chiêu Âm Dương Khí Quyết khiến liền kề tmùi hương đưa hóa thành nội lực.
Ngũ Độc
*
Sâm La Độc Hải
lúc tấn công tất cả Phần Trăm áp dụng Hồn Nhật Tùng Sinh Lever tương xứng.
Đường Môn
*
Hấp Tinh Trận
Có Xác Suất xuất thực trạng thái bỏ lỡ toàn bộ liền kề thương kmất mát lực còn 25%.
Thiên Nhẫn
*
Liệt Hỏa Phẫn Thiên
Bị tấn công bao gồm xác suất xuất chiêu Ma Âm Vu Hồn.
Cái Bang
*
Ô Y Quyết
Bị tiến công bao gồm xác suất xuất chiêu Thiên Hành Khí Công: tăng thêm Hỗn Thiên Khí Công với làm lơ hỏa phòng của đối thủ.