Kì thi duyên hải bắc bộ 2017

L>Trường nhiều Vùng Cao Việt Bắc
Thứ hai, Ngày 14 mon 02 Năm 2022Chào mừng chúng ta đến cùng với trang tin năng lượng điện tử của trường PT Vùng cao Việt Bắc !Trang chủ/Tìm kiếm/Sitemap/Liên hệ
.LinkOtherLeft font-family: times new roman;color: #000000;font-size: 15px;
Giới thiệuĐào tạoKhảo thí - tuyển sinhCông tác ĐảngGương sángTài nguyên học liệu
*
function onQSearchClick()var tmpContent=document.frmQuickSearch.txtContent.value;if(tmpContent.length
Đang tầm nã cập: 37 1 7 6 8 6 5 0 0
*
Tài nguyên học tập liệu
*

PM TÁC NGHIỆP
/*Source from: dantri.com.vnRewrite by pioneer for flexible display & always stick beside content*/var leftDivX = 117;var bannerHeight = 100; //changevar htmlPageWidth = 995; //changevar clientWidth = document.body.clientWidth;var leftAdvWidth = 100;var rightAdvWidth = 100;var outterSpace = (clientWidth-htmlPageWidth)/2;var coeff = 5;var ie = 0;if (navigator.appName.indexOf("Microsoft")!=-1) coeff=-coeff;ie = 1;function FloatRightDiv() //right divstartX = outterSpace + htmlPageWidth-(ie==1?-1:3);startY = bannerHeight;var ns = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1);var d = document;//if (document.body.clientWidth bannerHeight)startY = 3 else startY = bannerHeight;/*if (document.body.clientWidth >= 1024)ftlObj.x = 0;//document.body.clientWidth - leftDivX;ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/32;ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);else*///always stick in right-sideftlObj.x = startX;ftlObj.y += (pY + startY - ftlObj.y)/32;ftlObj.sP(ftlObj.x, ftlObj.y);//setTimeout("stayTopRight()", 1);ftlObj = ml("divAdRight");stayTopRight();}function FloatLeftDiv()startX2 = outterSpace - leftAdvWidth-(ie==1?1:5);//alert(startX2);startY2 = bannerHeight;var ns2 = (navigator.appName.indexOf("Netscape") != -1);var d2 = document;if (outterSpace bannerHeight)startY2 = 3 else startY2 = bannerHeight;//if (document.body.clientWidth >= 1024)//ftlObj2.x = 0;ftlObj2.y += (pY2 + startY2 - ftlObj2.y)/32;ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);//else//stickftlObj2.x = startX2;ftlObj2.y += (pY2 + startY2 - ftlObj2.y)/32;ftlObj2.sP(ftlObj2.x, ftlObj2.y);//setTimeout("stayTopLeft()", 1);}ftlObj2 = ml2("divAdLeft");stayTopLeft();}function ShowAdDiv(){var objAdDivLeft = document.getElementById("divAdLeft");var objAdDivRight = document.getElementById("divAdRight");if (outterSpace
*

Trang tin điện tử - Trường rộng lớn Vùng cao Việt BắcGiấy phép của Cục báo chí truyền thông - Bộ tin tức và truyền thông số: 489/GP-BC ngày 5 tháng 11 năm 2007Trưởng Ban biên tập: Hiệu trưởng: Lục Thúy HằngBản quyền Trường đa dạng Vùng cao Việt Bắc