Không Xóa Được File Trong Thùng Rác

Em gồm 2 file trong recyclebin nhưng mà không xóa được hình họa của em nó như sau:

*
khi xóa hình ảnh em nó như sau:
*
Cảm ơn những.


Bạn đang xem: Không xóa được file trong thùng rác

u1ea3nh cu1ee7a em nu00f3 nhu01b0 sau: Lúc xu00f3a u1ea3nh em nu00f3 nhu01b0 sau: Cu1ea3m u01a1n nhiu1ec1u.","product_id":0,"type":0,"date":1291713809,"date_text":"10 nu0103m","link":"/hoidap/4106/253397/khong-xoa-duoc-file-trong-recycle-bin.html","num_reply":2,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"dinhcua","name":"djghjdgh","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"huonghoa

nbbnbmn
Trả lời 10 năm trước

Xem thêm: Cách Bật Micro Trong Laptop Win 10 Đơn Giản Nhất, Cách Bật/ Tắt Micro (Mic) Trong Laptop Win 10

- Đây là file craông xã KIS 2011 với 3700 days sử dụng mà lại.- Restart lại sản phẩm công nghệ. Rồi xóa đợt tiếp nhữa xem.


- Restart lu1ea1i mu00e1y. Ru1ed3i xu00f3a lu1ea7n nu1eefa xem.","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":253397,"user":{"id":1,"login_name":"hungsmn","name":"nbbnbmn","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"linhthaibinh2222

quý khách hàng hãy vào chế độ safe mode để xóa, trường hợp ko xóa dc bạn hãy sử dụng Unlocker. Sau Khi cài đặt chương trình đang tích hòa hợp vào menu loài chuột phải: từ bây giờ nhằm xoá một tập tin bất kỳ chúng ta nhấp đề xuất vào bọn chúng > Unlocker, vào vỏ hộp thoại chỉ ra các bạn chọn thao tác cách xử trí sống hộp thoại No action phía bên dưới (chương trình hỗ trợ 3 thao tác xoá - đổi tên với di chuyển). Download Unlocker:http://www.softpedia.com/get/System/...Unlocker.shtml Hoặc bạn có thể thực hiện Fixwin nhằm sửa lỗi recyclebin. Fixwin giúp chúng ta cũng có thể khắc phục và hạn chế 50 lỗi kinh điển của Windows 7/Vista cực kỳ dễ ợt cùng mau lẹ. Đặc biệt đấy là một phần mượt miễn mức giá, chúng ta có thể tải về tại: http://www.thewindowsclub.com/downloads/FixWin.rar Tại thẻ Windows Explorer: Giúp chúng ta hạn chế 10 lỗi thường gặp mặt tương quan cho Windows Explorer, xứng đáng chăm chú có: - Enable Folder Options Fixes when Folder Options..: mất menu Folder Options vào Windows Explorer cùng hình tượng Folder Options trong Control Panel. - Fixes Show hidden files.. : tính năng hiện file, tlỗi mục ẩn bị malware khóa . - Restore the Windows Sidebar: Windows Slidebar của Windows Vista không xuất hiện thêm bên trên desktop, dù chúng ta đã kích hoạt . - Fixes Recycle Bin icon: trạng thái của Recycle Bin ko biến đổi khi chúng ta xóa tlỗi mục/file hoặc dọn không bẩn thư mục/tệp tin vừa xóa . - Explorer.exe won’t start at boot in Windows: các bước explorer.exe pháo ko khởi đụng chung cùng với Windows . - Fix CD drive or DVD drive sầu is missing...: không sở hữu và nhận ổ đĩa CD/DVD, hoặc ổ đĩa CD/DVD tình cờ biến mất khỏi Computer . - Thumbnails not working in Windows Explorer: cơ chế hiển thị hình họa dạng thu nhỏ không thao tác làm việc trong Windows Explorer. Chúc thành công.


Bu1ea1n hu00e3y vu00e0o chu1ebf u0111u1ed9 safe mode u0111u1ec3 xu00f3a, nu1ebfu ko xu00f3a dc bu1ea1n hu00e3y su1eed du1ee5ng Unlocker. Sau khi cu00e0i u0111u1eb7t chu01b0u01a1ng tru00ecnh su1ebd tu00edch hu1ee3p vu00e0o thực đơn chuu1ed9t phu1ea3i: lu00fac nu00e0y u0111u1ec3 xou00e1 mu1ed9t tu1eadp tin bu1ea5t ku1ef3 bu1ea1n nhu1ea5p phu1ea3i vu00e0o chu00fang > Unlocker, vào hu1ed9p thou1ea1i hiu1ec7n ra bu1ea1n chu1ecdn thao tu00e1c xu1eed lu00fd u1edf hu1ed9p thou1ea1i No action phu00eda bu00ean du01b0u1edbi (chu01b0u01a1ng tru00ecnh hu1ed7 tru1ee3 3 thao tu00e1c xou00e1 - u0111u1ed5i tu00ean vu00e0 di chuyu1ec3n). Download Unlocker:http://www.softpedia.com/get/System/...Unlocker.shtml Hou1eb7c bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 su1eed du1ee5ng Fixwin u0111u1ec3 su1eeda lu1ed7i recyclebin. Fixwin giu00fap bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 khu1eafc phu1ee5c 50 lu1ed7i tởm u0111iu1ec3n cu1ee7a Windows 7/Vista ru1ea5t du1ec5 du00e0ng vu00e0 nkhô hanh chu00f3ng. u0110u1eb7c biu1ec7t u0111u00e2y lu00e0 mu1ed9t phu1ea7n mu1ec1m miu1ec5n phu00ed, bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 tải về tu1ea1i: http://www.thewindowsclub.com/downloads/FixWin.rar Tu1ea1i thu1ebb Windows Explorer: Giu00fap bu1ea1n khu1eafc phu1ee5c 10 lu1ed7i thu01b0u1eddng gu1eb7p liu00ean quan tiền u0111u1ebfn Windows Explorer, u0111u00e1ng chu00fa u00fd cu00f3: - Enable Folder Options Fixes when Folder Options..: mu1ea5t thực đơn Folder Options trong Windows Explorer vu00e0 biu1ec3u tu01b0u1ee3ng Folder Options trong Control Panel. - Fixes Show hidden files.. : chu1ee9c nu0103ng hiu1ec7n tệp tin, thu01b0 mu1ee5c u1ea9n bu1ecb malware khu00f3a . - Restore the Windows Sidebar: Windows Slidebar cu1ee7a Windows Vista khu00f4ng xuu1ea5t hiu1ec7n tru00ean desktop, du00f9 bu1ea1n u0111u00e3 ku00edch hou1ea1t . - Fixes Recycle Bin icon: tru1ea1ng thu00e1i cu1ee7a Recycle Bin khu00f4ng thế u0111u1ed5i lúc bu1ea1n xu00f3a thu01b0 mu1ee5c/tệp tin hou1eb7c du1ecdn su1ea1ch thu01b0 mu1ee5c/file vu1eecha xu00f3a . - Explorer.exe pháo won’t start at boot in Windows: tiu1ebfn tru00ecnh explorer.exe pháo khu00f4ng khu1edfi u0111u1ed9ng tầm thường vu1edbi Windows . - Fix CD drive or DVD drive is missing...: khu00f4ng nhu1eadn u1ed5 u0111u0129a CD/DVD, hou1eb7c u1ed5 u0111u0129a CD/DVD tu1ef1 du01b0ng biu1ebfn mu1ea5t khu1ecfi Computer . - Thumbnails not working in Windows Explorer: chu1ebf u0111u1ed9 hiu1ec3n thu1ecb u1ea3nh du1ea1ng thu nhu1ecf khu00f4ng lu00e0m viu1ec7c vào Windows Explorer. Chu00fac thu00e0nh cu00f4ng.","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 nu0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":253397,"user":{"id":1,"login_name":"suachuadieuhoapro","name":"Tran Van Trung","company":"0987654321","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"suachuadieuhoa.vn