Đề kiểm tra 45 phút

cắt nhau. Trắc nghiệm khách quan.. Tìm cực hiếm của m để đồ thị nhị hàm số đã đến là:. A) hai tuyến phố thẳng tuy vậy song b) hai đường thẳng giảm nhau (1)Tiết 32 - Đề kiểm tra tiết chương II – Đại số I.Ma trận đề kiểm tra lever Tên Chủ đề Nhận biết Thông phát âm Vận dụng Cộng Cấp độ thấp lever cao TN KQ TL TN KQ TL TN KQ TL TN KQ TL Hàm số bậc nhất, đồ thị hàm số y = ax + b (a0) nhận biết những giá trị ở trong hàm số,t/c hàm số nhận ra giá tốt trị thuộc hàm số Vẽ đồ gia dụng thị hàm số bậc Tính độ nhiều năm cạnh cùa tam giác Số câu Số điểm tỉ trọng % C1,3 10% C2 0,5 5% C8a,b 20% C8c 10% 6 4,5 45% Đường trực tiếp song song đường thẳng cắt nhau nhận ra vị trí tương đối của con đường thẳng hiểu nhì đt tuy vậy song, hai mặt đường thẳng cắt hiểu nhì đt tuy nhiên song, nhị mặt đường thẳng cắt Số câu Số điểm tỉ trọng % C6 2,5 25% C4 0,75 7,5% 2 3,25 32,5% Hệ số góc đường trực tiếp y = ax + b (a0) nhận ra đt y = ax đt y = ax+b (a≠0) gọi hệ số góc đường thẳng Số câu Số điểm tỉ lệ % C7 1,5 15% C5 0,75 7,5% 2 2,25 22,5% Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % 3 2,5 25% 2 3,0 30% 5 4,5 45% 10 10 100% II Đề Phần I Trắc nghiệm rõ ràng (3 điểm) * Khoanh tròn vào chữ đứng trước kết Câu 1: Điểm thuộc vật dụng thị hàm số y = 2x – là: A (-2; -1) B (3; 2) C (1; -3) D (1; 5) Câu 2: Cho hàm số: y = x + (1); y = 2x + (2), đồ dùng thị nhị hàm số giảm điểm A (2; 5) B (-1; -5); C (6; -2); D (6; 8) Câu 3: Cho hàm số: y = (m + 3)x + 5, hàm số đồng đổi thay khi: A m 3; C m > -3; D m > -5 Câu 4: Nối chiếc cột A với chiếc cột B để xác định Cột A Nối ghép Cột B 1 hai đường thẳng y = ax + b (a ≠0) y = a’x + b’ (a’≠0) song song với 1 - a) a ≠ a’ 2 hai đường thẳng y = ax + b (a ≠0) y = a’x + b’ (a’≠0) cắt (2)(a’≠0) trùng b ≠ b’ c) a = a’ b ≠b’ Câu 5: Hãy điền (Đ) sai (S) vào câu sau: Câu Đúng sai a) Để con đường thẳng y = (m - 2)x + tạo nên với trục Ox góc tù ⇔ m - 0, góc sinh sản đường thẳng y = ax + b tia Ox góc tội phạm c) cùng với a Phần II từ bỏ luận: (7 điểm) Câu 6: Cho nhị hàm số bậc y = mx + y = (m + 1)x – Tìm quý giá m để đồ thị hai hàm số mang lại là: a) hai đường thẳng tuy nhiên song b) hai tuyến phố thẳng giảm Câu 7: Tìm thông số góc đường thẳng qua cội toạ độ qua điểm A(2; 1) Câu 8: Cho nhị hàm số y = x + (1) y = 2 − x + (2) a) Vẽ thiết bị thị hai hàm số khía cạnh phẳng toạ độ b) gọi giao điểm thứ thị hàm số (1) hàm số (2) cùng với trục hoành M N, giao điểm hai trang bị thị h/ số (1) hàm số (2) P khẳng định toạ độ điểm M; N; p c) Tính diện tích s chu vi ∆MNP? (với độ dài đoạn đơn vị mp tọa độ cm) III ĐÁP ÁN- BIỂU ĐIỂM Phần I Trắc nghiệm rõ ràng (3 điểm) Câu Câu Câu Câu Câu Câu Tổng Đáp án C D C - d - a - b a) Đ b) S c) S Điểm 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 điểm Phần II từ luận (7 điểm) Câu Nội dung Điểm 6 cho hai hàm số bậc y = mx + y = (2m + 1)x – Điều kiện m ≠ 0; m 2 ≠ − 0,5 a) hai đường thẳng tuy nhiên song ⇔ " 2 1 1 " 5 7 a a m m m b b = = +   ⇔ ⇔ = −  ≠  ≠ −   0,75 b) hai tuyến đường thẳng giảm " 2 1 a a m m ⇔ ≠ ⇔ ≠ + ⇔ −m 2m≠ ⇔ ≠ −1 m 1 0,75 7 Đường trực tiếp qua cội toạ độ có dạng y = ax (1) 0,5 Đường trực tiếp qua điểm A(2; 1) ⇒ x = 2; y = cố gắng vào (1) ta được: = a.2 ⇒a = 2 1,0 Vậy hệ số góc đường thẳng qua nơi bắt đầu toạ độ điểm A(2; 1) a = (3)8 a) Hàm số y = x + cho x = ⇒ y = y = ⇒ x = - Hàm số y = 2x − + đến x = ⇒ y = y = ⇒ x = -3 -2 -1 -2 -1 x y phường M N 1 y = − x+ 3 y= +x 0 0,5 0,5 b) Tọa độ điểm: M (-3; 0) ; N (6; 0) ; phường (0; 3) 1,0 c) diện tích s tam giác MNP : S∆MNP= 2PO MN= 1 3.9 = 27 (cm 2) Tính độ dài cạnh ∆MNP + MN = MO + ON = + = 9(cm) + MP = MO2 +PO2 = 32 +32 = 18=3 2(cm) + NP = OP2 +ON2 = 32 +62 = 45=3 5(cm) Chu vi tam giác MNP : + 2+3 5(cm) 0,5

Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu new Chủ đề tài liệu mới đăng cầm tắt văn phiên bản trong lòng mẹ chiến đấu với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong ngày lễ tết điểm sáng chung cùng vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài bác văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài tập đồ vật lý 8 chuyện cũ trong tủ chúa trịnh giải bài xích tập đồ dùng lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ bắt buộc giuộc soạn bài cô nhỏ bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên kho bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo sau ôn tập văn học tập trung đại vn lớp 11 bài xích tập phần trăm thống kê có giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem dở hơi van lop 8