ĐẶT CÂU HỎI VỚI TỪ GẠCH CHÂN

+/ cần sử dụng động từ thường xuyên thì ta nên mượn trợ hễ từ và hòn đảo trợ đụng từ lên trước chủ ngữ với sau từ để hỏi.

Eg : They play football everyday.

=> What do they play everyday?


Bạn đang xem: Đặt câu hỏi với từ gạch chân

*
*

Xem thêm: Tác Hại Không Ngờ Của Việc Sử Dụng Tai Nghe Không Đúng Cách Để Bảo Vệ Thính Lực

Bạn đang xem nội dung tài liệu Cách đặt câu hỏi cho tự bị gạch men chân, để sở hữu tài liệu về máy chúng ta click vào nút download ở trên

CÁCH ĐẶT CÂU HỎI mang đến TỪ BỊ GẠCH CHÂNCác chú ý:Trước không còn ta phải xác minh được từ nhằm hỏi.Từ bị gạch ốp chân không bao giờ xuất hiện nay trong câu hỏi.Nếu trong câu: +/ sử dụng động từ hay thì ta cần mượn trợ động từ và đảo trợ rượu cồn từ lên trước nhà ngữ với sau từ nhằm hỏi.Eg: They play football everyday.=> What bởi they play everyday? +/ nếu trong câu cần sử dụng “động trường đoản cú tobe”, “động từ khuyết thiếu” ta chỉ việc đảo “động tự tobe”, “động từ khuyết thiếu” lên trước nhà ngữ và sau từ để hỏi:Eg: She is planting trees now.=> What is she playing now? ví như trong câu tất cả từ bị gạch chân dùng những từ sau thì khio chuyển sang thắc mắc ta cần đổi tương ứng như sau: 1. I, We => You 2. Me, us => you 3. Mine, ours=> yours 4. My, our => your 5. Some=> anyCác từ để hỏi thường chạm chán trong tiếng Anh: What : đồ vật gi (Dùng để hỏi cho đồ vật, sự vật, sự kiện...) Which: dòng mà (Dùng để hỏi khi gồm sự lựa chọn) Where: nơi đâu (Dùng để hỏi mang đến vị trí, xứ sở ...) When: lúc nào (Hỏi đến thời gian, thời khắc ...) Who : ai, fan mà (Hỏi mang lại người)=> Whom: tín đồ mà (Hỏi cho tân ngữ chỉ người)Eg: I buy him some books.=> Who/ Whom do you buy any books (for)? => Whose: của fan mà (Hỏi mang lại tính trường đoản cú sở hữu, mua cách, đại từ bỏ sở hữu)Eg: This is her pen?=> Whose pen is this? Why: tại sao (Hỏi đến lí do, nguyên nhân) How: thế nào (Hỏi cho tính từ, trạng từ, mức độ khoẻ ...) How old: hỏi cho tuổi How tall: hỏi cho độ cao của fan How high: hỏi cho độ cao của thứ How thick: hỏi mang lại độ dày How thin: hỏi cho độ mỏng tanh How big: hỏi đến độ to How wide: hỏi cho độ rộng lớn How broad: hỏi cho bề rộng How deep: hỏi mang đến độ sâu How fast: hỏi cho vận tốc How far ... From ... To ...: hỏi mang đến độ xa How long: hỏi đến độ dàiEg: This ruler is trăng tròn centimeters long.=> How long is this ruler? => How long : hỏi cho thời gian bao thọ Eg: It takes me an hour to vày my homework.=> How long does it take you to bởi your homework?(Nó lấy mất của khách hàng bao nhiêu thời gian để gia công bài tập về nhà?) How often: hỏi đến mức độ, tần suất, số lầnEg: I go lớn school every day.=> How often vị you go khổng lồ school? How much: hỏi mang đến giá cảEg: This book is 3$. => How much is this book? => How much does this book cost? => What is the price of this book? How much + N (ko đếm được): hỏi đến số lượngEg: There is some water in the bottle.=> How much water is there in the bottle? How many+ N(es,s): hỏi cho con số với danh từ bỏ đếm đượcEg: There are two pens on the table.=> How many pens are there on the table? I have a pen here.=> How many pens vày you have here? What’s the weather like?: hỏi cho thời ngày tiết What color: hỏi cho màu sắc What size: hỏi cho kích thước How heavy : hỏi cho khối lượng How + bởi + S + come ...?: hỏi cho phương tiện does go get travel EXERCISESMake questions for the underlined words or phrases 1. The dictionary is 200,000dong................................................................................................................................................ 2. I made it from a piece of wood................................................................................................................................................. 3. She bought it at the siêu thị over there................................................................................................................................................. 4. No, I wasn’t. (I was tired after the trip.)................................................................................................................................................ 5. It took her three hours khổng lồ finish the composition................................................................................................................................................. 6. I need a phone thẻ to phone my parents................................................................................................................................................. 7. It’s about 1,500 km from Hue khổng lồ Ho chi Minh City................................................................................................................................................. 8. The bank is opposite the restaurant................................................................................................................................................. 9. The dress looked very nice.................................................................................................................................................10. I saw her last night.................................................................................................................................................11. Her neighbor gave her a nice dress.................................................................................................................................................12. They returned lớn America two weeks ago.................................................................................................................................................13. Mrs. Robinson bought a poster.................................................................................................................................................14. My father was in Ha Noi last month.................................................................................................................................................15. He traveled khổng lồ Nha Trang by coach.................................................................................................................................................16. She went khổng lồ the doctor because she was sick.................................................................................................................................................17. Phái nam left trang chủ at 7 o’clock yesterday.................................................................................................................................................18. He taught biologischelandbouw.orglish in the high school.................................................................................................................................................19. The homework was very difficult yesterday.................................................................................................................................................20. She often does the housework after doing exercises.................................................................................................................................................21. They are planting some roses in the garden.................................................................................................................................................22. Liz will send these letters lớn her friends.................................................................................................................................................23. My favorite subject is Math.................................................................................................................................................24. Yes, we do. (We have magazines and newspapers)................................................................................................................................................25. I often listen to music in my không tính tiền time.................................................................................................................................................26. Yes, he is. (He is good at drawing)................................................................................................................................................27. She learns about computers in computer science class.................................................................................................................................................28. My mother is cooking in the kitchen at the moment................................................................................................................................................29. Lan likes playing table tennis.................................................................................................................................................30. I go lớn the movies twice a week.................................................................................................................................................31. They go khổng lồ the beach on the summer holidays................................................................................................................................................32. They stay in a hotel................................................................................................................................................