10 QUÂN SƯ GIỎI NHẤT TRUNG QUỐC

Mặc cho dù rất cạnh tranh để tìm ra được người tốt nhất trong tất cả các vị quân sư này cơ mà 12 cái thương hiệu sau đây có thể xem là những cái tên khá nổi bật nhất china cổ đại.

Bạn đang xem: 10 quân sư giỏi nhất trung quốc

1. Bàng Thống

Bàng Thống, trường đoản cú Sỹ Nguyên (178-214), đạo hiệu Phượng Sồ tiên sinh, sống vào thời điểm cuối thời bên Hán, đầu thời Tam Quốc, thường xuyên được bạn đời sau đối chiếu là tài ngang với Khổng Minh. Tư Mã Huy (Thủy Kính tiên sinh) dìm xét: “Nếu được một trong những hai tín đồ Ngọa Long (tức Khổng Minh) hoặc Phượng Sồ (tức Bàng Thống) thì rất có thể định hưng được thiên hạ”.

*

Trong trận Xích Bích, Bàng Thống hiến kế mang đến Tào Tháo dùng xích sắt ghép những thuyền lại thành một nhiều để kiêng cho đấu sĩ say sóng, nhưng thực tế là để quân Ngô Thục tiện sử dụng kế hỏa công. Nhờ Bàng Thống mà lại khi Chu Du áp dụng hỏa công, thuyền của Tào Tháo triệu tập lại thành một cụm bắt buộc không chạy bay được, cháy rụi hết, góp thêm phần rất béo cho trận chiến hạ Xích Bích.

Sau này khi du ngoạn mất, Tôn Quyền không thể trọng dụng, Bàng Thống vẫn về phò tá lưu giữ Bị, làm chức Quân sư trung lang tướng, cùng cấp cho với Gia cat Lượng. Với mục đích quân sư, Bàng Thống dẫn 5 vạn quân vào Tây Xuyên, thuộc Pháp thiết yếu bàn mưu chỉ chiếm Tây Thục của lưu giữ Chương, tạo nên lãnh thổ rộng lớn lớn của nhà Thục Hán. Mặc dù nhiên, trong chiến nhờn này ông bị trúng tên, mất trên đồi Lạc Phương khi new 36 tuổi.

2. Bốn Mã Ý

Tư Mã Ý (179 - 251) từ bỏ Trọng Đạt, là nhà chủ yếu trị, nhà quân sự chiến lược kiệt xuất, bạn đặt nền móng mang đến nhà Tây Tấn thay thế nhà Ngụỵ.

Ông danh tiếng nhất với các chiến dịch bảo đảm an toàn lãnh thổ Tào Ngụy khỏi những cuộc Bắc phân phát của Gia cat Lượng. Tứ Mã Ý là 1 vị tướng, nhà chiến lược quân sự đa mưu túc trí có thể sánh ngang Gia mèo Khổng Minh. Hai người trở thành cặp kỳ phùng địch thủ, tiến công nhau không ít lần dẫu vậy không ai tiêu diệt được ai.

*

Trong thời gian phục vụ nhà Tào Ngụy, tứ Mã Ý lập được không ít chiến công như: Đánh bại Công Tôn Uyên, dẹp loàn Vương Lăng và nhiều chiến công hiển hách khác. Vị trí quyền lực nhất của ông trong triều đình nhà Ngụy đã tạo đk cho hai bé ông là bốn Mã Sư và bốn Mã Chiêu nắm quyền lực thực tế trong phòng Ngụy, sinh sản tiền đề cho cháu của ông là tư Mã Viêm soán nơi ở Ngụy, ra đời nhà Tấn, thống duy nhất Trung Hoa, chấm dứt thời kỳ Tam Quốc. Sau khoản thời gian nhà Tấn lập, tứ Mã Ý được cháu mình truy tìm tôn thụy hiệu là Tấn Tuyên Đế, miếu hiệu Cao Tổ.

3. Quách Gia

Quách Gia (170 - 207), từ Phụng Hiếu, là nhà chiến lược và quân sư hiểm yếu của Tào tháo dỡ trong thời kỳ cuối của phòng Đông Hán với thời kỳ đầu của Tam Quốc trên Trung Quốc.

Trong 11 năm giao hàng cho Tào Tháo, tài năng của Quách Gia đang góp công to giúp Tào Tháo thành công các lãnh chúa quân thù như Lã tía và Viên Thiệu, tương tự như thủ lĩnh của cục lạc Ô trả là Đạp Đốn. Cũng chính vì thế, ông là giữa những bộ hạ được tin cẩn và yêu dấu nhất của Tào Tháo.

*

Trong trận quan liêu Độ, đứng trước trận tiền ông bao gồm nói với Tào Tháo: “Thừa tướng mạo còn sẽ theo dõi chờ đợi à?”. Tào túa trả lời: “Viên Thiệu cầm định tới đây đáng nhẽ đề nghị giữ vậy tấn công, nay hắn lại cần sử dụng phụng bài trước trận tiền, ý của ngươi là hắn ao ước thủ?”. Khi ấy Quách Gia nói một câu bao gồm xác ý nghĩa sâu sắc cho cả trận đánh: “Viên Thiệu rất có thể thủ, nhưng lại Thừa tướng cần thiết nào làm cho như vậy, quân ta tinh nhuệ một chọi lại mười, rất cần được tác chiến ngay lập tức, chần chờ đôi lúc lòng quân phập phồng thì nguy khốn lắm”.

Quách Gia thường được coi là một trong số những mưu sĩ xuất sắc tuyệt nhất thời Tam Quốc cùng cả xuyên suốt lịch sử Trung Quốc, không còn thua kém bạn đương thời là Gia cát Lượng.

4. Gia cát Lượng

Gia cát Lượng (181 - 234) là vị quân sư với đại thần của nước Thục thời hậu Hán. Ông là một trong những chính trị gia, nhà quân sự chiến lược kiệt xuất, nhà tiên tri nổi tiếng.

Gia cát Lượng là 1 trong những nhà ngoại giao sanh trọng và cũng là một trong nhà phát minh tài ba. Trong lĩnh vực quân sự, ông đã tạo ra các chiến thuật như: chén bát trận đồ vật (Hình vẽ tám trận), Liên nỏ (Nỏ Liên Châu, tên bắn ra liên tục), Mộc ngưu lưu giữ mã (trâu gỗ ngựa chiến máy). Tương truyền, ông còn là người chế ra đèn trời (Khổng Minh đăng) và món bánh bao. Gia cát Lượng theo luồng thông tin có sẵn tới những qua item Tam Quốc diễn nghĩa.

*

Đóng góp lớn số 1 của Gia cát Lượng đó là việc bày ra “Long Trung đối sách”. Kế hoạch này được xem là nền tảng nhằm Lưu bị đánh chiếm đất đai nhằm tạo vắt chân phát với hai thế lực chính thời bấy tiếng là Tào cởi và Tôn Quyền. Ông được thừa nhận là trong số những chiến lược gia to con và xuất sắc độc nhất trong thời đại của chính mình và được so sánh với một chiến lược tài sản ba khác của china là Tôn Tử.

5. Chu Du

Chu Du (175 - 210), trường đoản cú Công Cẩn, đương thời điện thoại tư vấn Chu Lang, là danh tướng tá khai quốc công thần của nước Ngô (Đông Ngô) thời Tam Quốc. Tương truyền, ngao du đẹp trai và rất giỏi âm luật nên gọi là Mỹ Chu Lang. Ông là nhà quân sự tài ba, chuyên về thủy chiến, chức vụ thừa nhận là Đại đô đốc thủy quân, nên được gọi là Chu Đô đốc. Chu Du khét tiếng với chiến thắng ở sông Xích Bích trước quân Tào Tháo, là trận chiến lớn tốt nhất thời đó.

*

Trong “Tam Quốc diễn nghĩa”, La cửa hàng Trung thiết kế Chu Du thành hình tượng một người luôn luôn đố kỵ với kỹ năng của Gia cat Lượng, khét tiếng hơn cả cùng với câu nói: “Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng?“. Mặc dù nhiên, trên thực tế, du ngoạn là tín đồ khí độ dài thượng, phong lưu tài tử, văn võ toàn tài, trọn vẹn không gồm chuyện đố kỵ nhỏ nhen như thế. Trong “Tam Quốc Chí” (sử liệu đáng tin duy nhất về thời Tam Quốc của sử gia è Thọ) reviews Chu Du: “Tính tình khoáng đạt, đại lượng… là bậc kỳ tài!”. Ông đối với người bề dưới đều sở hữu lễ nghĩa, được mọi người vô thuộc kính trọng.

Sau này, khi chu du mất ở tuổi 35, Giang Đông cũng không còn một tướng mạo quân dũng lược, chí khí, đối với Ngụy với Thục trước sau chỉ rất có thể là che chở mà thôi. Ví như Chu Lang rất có thể sống thêm hai mươi năm nữa, cục diện Tam Quốc có lẽ đã khác đi những lắm.

6. Lục Tốn

Lục Tốn (183 - 245) trường đoản cú Bá Ngôn, là tướng lĩnh cũng là quân sư của Đông Ngô sống vào thời gian cuối đời Hán, đầu đời Tam Quốc trong lịch sử hào hùng Trung Quốc. Ông lừng danh qua trận Di Lăng vào khoảng thời gian 222 đánh bại quân Thục Hán của giữ Bị, khiến cho ông trở thành giữa những quân sư khét tiếng của thời Tam Quốc.

Xem thêm: Múa Lân Sư Rồng Việt Nam - Vietnam Championship Series

Năm 219, nhân lúc Lưu Bị và Tào toá đanh không nhường nhịn Hán Trung, quan tiền Vũ lại dẫn quân tiến công Tương Dương, không suy xét Kinh Châu - địa điểm Đông Ngô sẽ dòm ngó từ khóa lâu - Lục Tốn sẽ bày kế đến Lã Mông chỉ chiếm Kinh Châu, thịt được đại tướng mạo của Thục Hán là quan lại Vũ, phá tan âm mưu lấy tởm Châu làm cho bàn đánh đấm đánh Tào Ngụy của Gia cát Lượng.

*

Năm 222, giữ Bị dẫn 75 vạn quân tiến công Đông Ngô trả thù cho quan lại Vũ. Bây giờ các quân sư hàng đầu của Đông Ngô như Chu Du, Lỗ Túc cùng Lã Mông đang qua đời phải trọng trách đảm bảo an toàn Đông Ngô được giao cho Lục Tốn. Biết lưu giữ Bị không có kinh nghiệm sử dụng binh, đóng quân ở khu vực tử địa đề xuất Lục Tốn đã cần sử dụng hỏa công tàn phá 70 doanh trại của lưu Bị, khuấy tan 75 vạn quân của lưu giữ Bị.

Sau trận Di Lăng, Đông Ngô với Thục Hán kí hòa cầu nên từ thời điểm năm 222 mang đến năm 245, Lục Tốn đã nhiều lần đánh đuổi quân Ngụy, bảo đảm thành công Đông Ngô. Ông được mang đến là fan phát ngôn lời nói nổi tiếng: “Lấy dân làm gốc, dân nhiều thì nước mạnh, dân nghèo thì nước yếu”.

7. Khương Tử Nha

Khương Tử Nha (1156 - 1017 TCN), nguyên bọn họ tên là Khương Vọng, còn tên là Tử Nha, vốn ở trong thị tộc có huyết thống bọn họ Khương, sau di cư sang đất Lã (phía tây-nam Dương, Hà phái mạnh ngày nay) nên đổi sang họ Lã. Khi làm cho Thái sứ triều Chu, được tôn xưng là Sư Thượng phu (người thân phụ tôn kính của quân đội) cần đời sau hotline ông là Lã Thượng. Ông phò tá Chu Vũ Vương khử nhà Thương, đồng thời cũng chính là người kiến thiết xây dựng nên nước Tề, nhờ có công mà lại ông được phong mang đến đất Tề và biến hóa thủy tổ của nước Tề thời Chu. Thay đổi Quốc Quân một nước chư hầu, Lã Thượng vẫn thi hành một chính sách sáng suốt và tinh khôn để thu phục lòng người, như kính trọng phong tục bạn dạng địa, dễ dàng và đơn giản mọi nghi lễ phiền toái, mở có công yêu mến nghiệp, khai thác nguồn lợi của nghề tiến công cá, có tác dụng muối... Tề sau đây trở thành một nước mạnh mẽ suốt trong thời Tây và Đông Chu là nhờ công khai minh bạch sáng của Lã Thượng.

*

Trong lịch sử vẻ vang Trung Hoa, Khương Tử Nha là nhà bao gồm trị, nhà quân sự và mưu lược danh tiếng nhất. Khương Tử Nha thọ mang đến 139 tuổi. Dân gian china cũng lưu lại truyền câu nói rằng "Khương Thượng trước, Tôn Tẫn sau, năm trăm năm kia Gia cat Lượng, năm trăm năm tiếp theo Lưu Bá Ôn".

Đã có rất nhiều truyền thuyết được lưu giữ truyền xung quanh cuộc đời ông trước lúc ông theo phò tá nhà Chu, phần đông đều kể tới bài toán ""Lã Vọng là con cháu của một mẫu họ quý tộc đang sa bớt cuối đời Thượng, thời niên thiếu được dung nạp nền giáo dục giành cho giới quý tộc nên tất cả học vấn uyên bác. Sau do lận đận những trong cuộc sống, không được vua Trụ trọng dụng, ông khám phá khắp nước với rồi về ngồi câu cá mặt Sông Vị để đợi thời". Điển tích này là chủ đề cho bức ảnh ông già buông phải câu bên Sông Vị. Sau Chu Văn vương đi tới, gặp gỡ gỡ cùng đàm đạo, phát hiện ra ông là bản lĩnh xuất bọn chúng liền đón về, phong có tác dụng Thái sư - chức quan tối đa cả về quân sự và thiết yếu trị đầu tiên Chu.

8. Tôn Tẫn

*

Tôn Tẫn là vị quân sư tăm tiếng thời Chiến Quốc, là hậu duệ của Tôn Vũ. Thuở niên thiếu, ông từng cùng với Bàng Quyên theo học binh pháp của Quỷ cốc Tử. Sau thời điểm Bàng Quyên làm tướng công ty Ngụy, ngay tức khắc đố kỵ cùng với tài của Tôn Tẫn nhưng mà lừa gạt ông mang lại nước Ngụy rồi vu tội cho, khiến Tôn Tẫn bị chặt xương đầu gối (tẫn hình).Chữ Tẫn trong thương hiệu của ông xuất phát điểm từ hình phát này mà lại ra. Sau đây ông được sứ đưa nước Tề đem đến Tề Quốc. Tướng tá Tề là Điền Kỵ phục tài của Tôn Tẫn buộc phải đã tâu với Tề Uy vương vãi phong ông làm thầy. Thời ấy, Tề Uy Vương vẫn tranh chấp cùng Ngụy nên ao ước thu dìm hiền tài, coi trọng năng lực quân sự của Tôn Tẫn nhưng mà thu dấn ông có tác dụng quân sự. "Tôn Tẫn binh pháp" của ông là kế thừa tư tưởng quân sự của Tôn Vũ.

9. Trương Lương

Trương Lương(250 - 186 TCN), từ bỏ là Tử Phòng, là mưu thần của Hán Cao Tổ lưu giữ Bang, là nhà quân sự, thiết yếu trị kiệt xuất thời Tần mạt, Hán sơ kỳ. Ông là người có công béo trong khai quốc Hán vương vãi triều. Trương Lương được xưng là một trong những trong cha người tài năng xuất chúng thời đầu bên Hán (Trương Lương, Hàn Tín, Tiêu Hà).

Do tất cả công lao trong chiến tranh Hán - Sở, Trương Lương được lưu lại Bang (tức Hán Cao Tổ) rất là kính trọng cùng đánh giá: ""Bàn định mưu lược trong màn trướng, quyết định thành công ngoài nghìn dặm, ta không bằng Trương Lương" và cho ông được chọn lấy một vùng có tía vạn hộ ở đất Tề để phong, mà lại Trương Lương từ bỏ tạ, chỉ xin thừa nhận phong ở đất Lưu - một vùng nhỏ dại hẹp hơn những là nơi mà Trương Lương gặp gỡ Lưu Bang ngày trước. Hán Cao Tổ tức thời phong ông là lưu hầu.

*

Tài năng của Trương Lương trong việc phò tá lưu lại Bang dựng nên nghiệp bên Hán sẽ tỏ rõ ông tất cả tầm nhìn thiết yếu trị xa rộng, năng lượng phân tích tâm lý tinh tế, nhãn quan chiến lược tinh tế và tài phân tích, hàng phục lòng fan khôn khéo.

Những năm cuối đời, Trương Lương sống như 1 ẩn sĩ. Lúc viết Sử ký, nhà sử học khét tiếng Tư Mã Thiên vẫn xếp những mẩu chuyện về ông vào phần nạm gia là phần giành riêng cho những nước chư hầu, những người có vị thế lớn trong giới quý tộc, đầy đủ nhân vật khét tiếng như è Thiệp (tức nai lưng Thắng) giỏi Khổng Tử, trong những lúc chỉ xếp truyện về Hàn Tín vào phần Liệt truyện (những người hoặc sự kiện kém đặc trưng hơn.

10. Vương Mãnh

*

Vương Mãnh(325 - 375),tên chữ là Cảnh Lược, fan Bắc Hải thời Đông Tấn. Ông là nhà thiết yếu trị, nhà quân sự nổi danh của thời kỳ Thập lục quốc, quá tướng của nước tiền Tần, đại tướng tá quân, phụ tá Phù Kiên tỉnh bình định thiên hạ, thống tốt nhất phương bắc. Thuở nhỏ, vương Mãnh sống trong cảnh bần hàn nhưng thương yêu học tập, xem sách binh pháp. Ông là người cẩn trọng, khí độ bất phàm, ko câu nệ tiểu tiết, cũng thi thoảng khi hòa hợp với người khác, ít kết giao phải bị các học giả thời ấy khinh thường. Tuy nhiên, vương vãi Mãnh không vì thế mà cảm thấy ai oán bã.

11. Triệu Phổ

*

Triệu Phổ(922 - 992), từ là Tắc Bình, là nhà chính trị kiệt xuất thời đầu Bắc Tống và cũng là mưu sĩ nức danh trong lịch sử vẻ vang Trung Hoa. Triệu Phổ 3 lần làm tướng, nức tiếng 1 triều, làm bao gồm trị 50 năm, lâu 71 tuổi. Triệu Phổ ít hiểu sách tuy vậy lại túc trí đa mưu. Ông chỉ gồm quyển "Bán cỗ Luận ngữ trị thiên hạ".

12. Lưu lại Cơ

Lưu Cơ từ bỏ là Bá Ôn, sinh vào năm 1311 tại buôn bản Dương Võ, huyện Thanh Điền. Ông là công ty mưu lược quân sự kiệt xuất cuối bên Nguyên đầu bên Minh. Ông vừa là nhà chủ yếu trị, tác gia với nhà tư tưởng, thông gớm sử hiểu thiên văn, tinh binh pháp. Ông là bạn Hán cùng là khai quốc công thần triều Minh.

*

Lưu Bá Ôn là công thần khai quốc của nhà Minh trong lịch sử vẻ vang Trung Quốc. Ông hiện ra trong một gia đình Nho học từng có truyền thống lâu đời chiến đấu kiêu dũng chống lại quân xâm chiếm Nguyên Mông trước đây. Nhờ siêng chỉ, đắm đuối đọc sách nên ông sớm làu thông tởm sử, văn chương, binh pháp và thiên văn. Năm Nguyên Thống đầu tiên đời Nguyên Thuận Đế (1333), ông thi và đỗ tiến sĩ, rồi được xẻ làm quan, nhưng vì chưng bị chèn ép, chỉ trích nên ông vứt về làm việc ẩn năm 1360.

Từ sau khoản thời gian trở thành mưu sĩ tài ba của Chu Nguyên Chương, ông đã giúp Chu Nguyên Chương lần lượt đánh bại các tập đoàn quân phiệt khác ví như Trần Hữu Lượng và Trương Sĩ Thành, các lần đổi thay nguy thành an. Các thắng lợi quan trọng ngơi nghỉ thành Thái Bình, An Khánh, Giang Châu, hồ Bà Dương chống Trần Hữu Lượng, ở con kiến Đức cản lại Trương Sĩ Thành cũng như việc quy sản phẩm của Phương Quốc Trân cùng nhiều quyền năng địa phương khác đều bởi vì Lưu Bá Ôn bày mưu tính kế. Đặc biệt tại hồ nước Bà Dương, ông với Chu Nguyên Chương trực tiếp chỉ huy cuộc chiến với đã một lần cứu vớt thoát Chu Nguyên Chương không bị đạn pháo của quân thù bắn trúng.

Nếu khác nước ngoài là người có niềm mê mệt với văn hóa, lịch sử hào hùng của đất nước Trung Hoa thì hãy đặt cho khách hàng một tourdu định kỳ Trung QuốccủaViet Viet Tourismnhé! chắc chắn rằng du khách sẽ có được được phần nhiều sự đọc biết thú vị lúc đặt chân cho vùng đất to lớn này.